Werkplekken voor de railinfra veilig maken sinds 2005.
Maandag – Vrijdag

07:00 - 17:00

073-648 7000

info@safelines.nl

Tuinstraat 8

5241AA Rosmalen

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

PHS Rijswijk-Rotterdam

PHS Rijswijk-Rotterdam

Afgelopen weekend heeft Safelines Movares ondersteund met bouwprocesleiding tijdens een 100-urige buitendienststelling van project “PHS Rijswijk – Rotterdam” van ProRail en Strukton Rail.

In Rijswijk wordt o.a. een onderdoorgang gerealiseerd en overweg ‘t Haantje gesaneerd. Over het water van de Kerstanje  is een nieuwe spoorbrug gelegd en zijn nieuwe sporen gebouwd. Hiervoor is groot spoormaterieel ingezet. Op Station Delft Campus aanbrengen nieuwe draagconstructie, verwijderen oude perrronkap en voorbereidende werkzaamheden voor een nieuw perron. In en rondom de spoortunnel van Delft en Rijswijk waren diverse werkzaamheden van verschillende disciplines.

Vacatures